Gmina a dłużnik alimentacyjny

W sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia alimentów nie wywiązuje się należycie ze swojego obowiązku, gmina ma prawo użyć instrumentów, aby uzyskać świadczenia od dłużnika alimentacyjnego.

TAGS: , ,

poniedziałek, grudzień 9th, 2013 alimenty Brak komentarzy

Uchylenie alimentów

W celu uchylenia świadczeń alimentacyjnych należy złożyć pozew, dzięki czemu będzie można żądać zmiany orzeczenia lub umowy jaka została zawarta w kwestii alimentacyjnej. Zmiana następuje z powodu znacznej zmiany, gdzie zostają porównane stosunki w obecnych warunkach do okoliczności uprzednio istniejących.

TAGS: , ,

poniedziałek, grudzień 9th, 2013 alimenty Brak komentarzy

Zniesienie separacji

W sytuacji, gdy małżonkowie postanowią być znowu małżeństwem,istnieje możliwość zniesienia separacji. Jakie kroki formalne trzeba przedsięwziąć a żeby aby nastąpiło zniesienie separacji? Co powinniśmy wiedzieć?

TAGS: , , , ,

poniedziałek, grudzień 9th, 2013 separacja Brak komentarzy

Egzekucja z majątku wspólnego

W przypadku, gdy jednym z dłużników jest małżonek zostanie dokonana egzekucja z części, która objęta jest wspólnością majątkową. Jak przebiega egzekucja z majątku wspólnego? Co powinniśmy na ten temat wiedzieć?

TAGS: ,

poniedziałek, grudzień 9th, 2013 Podział majątku Brak komentarzy

Rozdzielność majątkowa-intercyza

Małżonkowie mogą zarządzić rozdzielność majątkową poprzez sporządzenie i podpisanie umowy majątkowej, czyli tzw. intercyzy. W tym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie związane z rozdzielnością majątkową.

TAGS: , ,

poniedziałek, grudzień 9th, 2013 Podział majątku Brak komentarzy

Wysokość alimentów

Rozwód nie jest rzeczą prostą dla dziecka,  zazwyczaj wiążę się On z wielkimi emocjami. Należy jednak pamiętać że wysokość alimentów jest bardzo ważna dla zapewnienia odpowiednich warunków dla dziecka. W niniejszym artykule przybliżymy sprawę wysokości alimentów.

TAGS: , ,

poniedziałek, grudzień 9th, 2013 alimenty Brak komentarzy

Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych

Podstawą zabezpieczenie w tego typu sprawach jest uwiarygodnienie istnienia roszczenia. Zabezpieczenie w sprawach alimentacyjnych polega na zobowiązaniu do uiszczenia uprawnionemu okresowo ustalonej wysokości świadczeń alimentacyjnych. Wpłaty muszę być dokonywane w powtarzających się terminach i  właściwej wysokości. Istnieje również możliwość zapłaty uprawnionemu jednorazowo właściwej kwoty pieniężnej.

TAGS: , ,

poniedziałek, grudzień 9th, 2013 alimenty Brak komentarzy

Obowiązek alimentacyjny - kiedy wygasa?

Osoba która ma zasądzone alimenty, musi co miesiąc płacić świadczenia na rzecz osoby wskazanej przez sąd. Kiedy w takim razie obowiązek alimentacyjny wygasa? W jakich sytuacjach osoba której sąd przyznał alimenty traci do nich prawo?

TAGS: ,

piątek, luty 15th, 2013 alimenty Brak komentarzy

Zwrot zapłaconych alimentów

Alimenty są to pewnego rodzaju świadczenia, płacone są regularnie na rzecz osoby uprawnionej do ich otrzymywania. W rzeczywistości oznacza to, iż na rzecz takiej osoby dostarczone są określone środki pieniężne oraz wychowawcze. Osobami zobowiązanymi są osoby z najbliższego kręgu, krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Kiedy osoby płacące mogą starać się o zwrot zapłaconych alimentów?

TAGS: , ,

wtorek, styczeń 22nd, 2013 alimenty Brak komentarzy

Separacja w procesie

Separacja w procesie ma miejsce wtedy, gdy między małżonkami nie dojedzie do porozumienia w kwestii orzeczenia separacji.

TAGS: , ,

wtorek, styczeń 15th, 2013 separacja Brak komentarzy

Polecane strony